Banner
1 tuyensinh
1 tuyensinh
2 hoithao
2 hoithao
3 hocbong
3 hocbong
email
email
Đào tạo hưởng lương
Đào tạo hưởng lương
tuyendung
tuyendung
video
video
Lịch
Lịch
Tra cứu
Tra cứu
công khai
công khai
NEWS & EVENTS

CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN K54 THĂM CÁC MÔ HÌNH THỰC HÀNH THỰC TẬP TẠI KHOA NÔNG HỌC.

Dưới tiết trời thu mát mẻ, cùng với sự háo hức của các em tân sinh viên K54, ngày 29/6/2022 Khoa Nông học đã tổ chức cho các em chuyến thăm các mô hình thực hành thực tập phục vụ cho đào tạo của Khoa.

Tập huấn ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây trồng theo chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Giang

Vừa qua trong 02 ngày 9 - 10 tháng 8 năm 2022, Khoa Nông Học-Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hà Giang tổ chức lớp tập huấn ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây trồng theo chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu cho 30 học viên là cán bộ khuyến nông tỉnh, huyện, xã và các hộ đang ứng dụng hoặc có nhu cầu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây trồng theo chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Giang

Vừa qua trong 02 ngày 9 - 10 tháng 8 năm 2022, Khoa Nông Học-Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hà Giang tổ chức lớp tập huấn ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây trồng theo chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu cho 30 học viên là cán bộ khuyến nông tỉnh, huyện, xã và các hộ đang ứng dụng hoặc có nhu cầu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

RECRUITMENT OF SUNGROUP HAI PHONG COMPANY

Sun group Hai Phong Company is looking for an officer to work as a plant management